HEMKÖRNING

Vid beställning av
minst två maträtter
erbjuder vi HEMKÖRNING
för 20 kr.

Utanför HÖÖR
pris enligt överenskommelse

RING 0413-271 11